25.

pl-flag de-flag de-flag

Kościół pw. św. Mikołaja w Maniewie

Die St. Nikolaus-Kirche in Maniewo

St. Nicholas Church in Maniewo

Świątynia rzymsko – katolicka powstała w latach 1872-1873. Na miejscu pierwszego, drewnianego kościoła już w 1876 roku wzniesiono nowy murowany. Pierwotnie był on świątynią parafii radzimsko-maniewskiej. Reprezentuje styl neogotycki. Przed kościołem stoi okazały budynek bramy w tym samym stylu, pełniący także rolę dzwonnicy (dwa dzwony). Całość otacza murowane ogrodzenie z czasów budowy świątyni. Za kościołem mieści się grobowiec ks. prałata Stanisława Krygiera, tutejszego proboszcza. Szczególnie cennym elementem wyposażenia kościoła w Maniewie jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Dzieło to pochodzi z XVII wieku. Natomiast drewniany relikwiarz z XVIII wieku w kształcie popiersia świętego Mikołaja przeniesiony został do świątyni ze zlikwidowanego kościoła w Radzimiu. W południowo – zachodnim narożniku umieszczono kamienne płyty epitafijne upamiętniające zmarłych: Izabelę Chorzemską, Jana Nepomucena oraz Witolda Chrzanowskiego.

Die römisch-katholische Kirche wurde in den Jahren 1872-1873 erbaut. Schon im Jahre 1876 entstand an der Stelle der vorherigen Holzkirche das gemauerte Kirchengebäude. Aus der gleichen Zeit stammt die Mauer, die das Gotteshaus umgibt .Ursprünglich gehörte die Kirche der Maniewsko-radzimska Pfarrgemeinde. Das Dorf Radzim mit der ehemaligen St. Nikolaus- und St. Barbara-Kirche besteht nicht mehr.

Das heutige Bauwerk wurde im neogotischen Stil errichtet. Vor der Kirche befindet sich ein Tor, das eine Funktion eines Glockenturms erfüllt. Hinter der Kirche liegt das Grabmal von dem ehemaligen Pfarrer Stanisław Krygier.

In der Kirchenausstattung ist das wertvolle Gemälde der Muttergottes mit dem Kind Jesu besonders sehenswert. Das malerische Werk stammt aus dem 17. Jh. Ebenso bemerkenswert ist das hölzerne im 18. Jh., in Form einer St. Nikolaus-Büste errichtete Reliquiar, das aus dem nicht mehr bestehenden Gotteshaus in Radzim verlegt wurde.

Im Inneren, in der südwestlichen Ecke befinden sich steinerne Epitaphen, die an die Verstorbenen: Izabella Chorzemska, Jan Nepomucen und Witold Chrzanowski erinnern.

The Roman Catholic Church of St. Nicholas in Maniewo was built between 1872-1873. A new brick one was erected on the site of the first wooden church in 1876. Originally it was a church of the Parish of Radzim-Maniewo. It represents the neo-Gothic style. In front of the church stands a magnificent gate building in the same style, which also serves as a bell tower (two bells). The main building is surrounded by a brick fence from the time of the temple construction. Behind the church there is a tomb of the prelate Stanislaw Krygier, the local parish priest. A particularly valuable element of the church's furnishings in Maniewo is the image of the Mother of God and Child. This artwork comes from the 17th century. A wooden reliquary from the 18th century in the shape of a bust of St. Nicholas was moved to the temple from the liquidated church in Radzim. In the south-western corner, stone epitaphic plates commemorating the dead were placed: Izabela Chorzemska, Jan Nepomucen and Witold Chrzanowski.