24.

pl-flag de-flag de-flag

Kaplica pw. św. Wawrzyńca w Ocieszynie

Die St. Laurentius-Kapelle in Ocieszyn

St. Lawrence

Usytuowana w centrum wsi, jej wiek szacuje się na ponad 150 lat. Jako budowla murowana i otynkowana została wzniesiona, na planie ośmioboku w miejscu niewielkiej, drewnianej kapliczki pw. św. Wawrzyńca. Postawiona przez Rafała Objezierskiego pod naciskiem Kościoła oraz sądów na początku XVII w. W 1979 r. przeprowadzono jej rozbudowę, a w 2013 roku z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej wyremontowano dach oraz na podstawie archiwalnych zdjęć odtworzono na jego szczycie sygnaturkę. Wnętrze kaplicy przykuwa uwagę przede wszystkim barokowymi elementami rzeźbiarskimi w ołtarzu oraz tabernakulum w stylu rokoko z połowy XVIII w.

Die gemauerte, verputzte, auf einem achteckigen Grundriss errichtete Kapelle ist über 150 Jahre alt. Sie liegt im zentralen Punkt des Dorfes, an der Stelle, wo sich gegenwärtig eine hölzerne Kapelle befand. Das Bauwerk wurde zu Beginn des 17. Jhs. von Rafał Objezierski auf Druck der Kirche errichtet. Im Jahre 1979 wurde sie ausgebaut. Die letzte Renovierung wurde im Jahre 2013 durchgeführt. Auf der Grundlage der Archivfotos wurde das ehemalige Türmchen rekonstruiert und auf das neu renovierte Dach aufgesetzt. Die Arbeiten wurden zum Teil aus EU-Mitteln finanziert. Im Innenraum sind der Altar mit Barock-Verzierungen und der im Rokoko-Stil errichtete Tabernakel aus der Hälfte des 18. Jhs. besonders sehenswert.

Situated at the centre of the village, its age is estimated at over 150 years. As a brick and plastered building, it was erected on an octagonal plan in the place of a small wooden chapel of St. Lawrence. It was erected by Rafał Objezierski under pressure from the Church and courts in the early 17th century. In 1979, its expansion was carried out, and in 2013, with the use of EU funds, the roof was renovated and, on the basis of archival photographs, the bell was reproduced on top of it. The interior of the chapel attracts attention mainly with its Baroque sculptural elements in the altar and a rococo style tabernacle from the mid-18th century.