26.

pl-flag de-flag de-flag

Kościół św. Michała Archanioła w Łukowie

Die St. Erzengel Michael-Kirche in Łukowo

St. Michael the Archangel Church in Łukowo

Pierwszy kościół został wybudowany w Łukowie przed 1397 rokiem. Obecny pochodzi z 1780 roku. Kościół jest drewniany, jednonawowy, pokryty dachem gontowym o konstrukcji zrębowej. Podwalina oszalowana jest fartuchem gontowym. W części zachodniej, nad kruchtą, znajduje się wieża nakryta dachem czterospadowym z dzwonem z XVI wieku. Wnętrze kościoła jest bogato wyposażone figurami i obrazami, głównie z końca XVIII wieku. Na szczególną uwagę zasługują obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII wieku oraz „Sztuka umierania” Wacława Graffa z 1753 r. W tym kościele, w 1831 roku w Pasterce uczestniczył Adam Mickiewicz wraz z bratem Franciszkiem oraz Wincentym Polem i Stefanem Garczyńskim. Obok kościoła znajduje się Izba Pamięci poświęcona Adamowi i Franciszkowi Mickiewiczom.

Ursprünglich wurde das Gotteshaus vor dem Jahre 1397 erbaut. Die heutige St. Michael Erzengel-Kirche stammt aus dem Jahre 1780. Sie ist ein Blockbau, mit einem Schindeldach bedeckt. Auch Gebäudesockel wurde mit Schindel verschalt. Die westliche Vorhalle wurde mit einem vierseitigen Glockenturm mit der Glocke aus dem 18. Jh. überdacht.

Das Kircheninnere ist reich ausgestattet mit Statuen und Gemälden, vor allem aus Ende des 18. Jhs. Besonders beachtenswert sind zwei Gemälden: das großartige Gemälde der Muttergottes mit dem Kind Jesu und das im Jahre 1753 von Wacław Graff gemalte Bild "Sztuka umierania", das eine Szene des Todes Jesu Christi darstellt. An der im Jahre 1831 in der Kirche gefeierten Christmette nahmen der Nationaldichter der polnischen Romantik Adam Mickiewicz und sein Bruder Franciszek teil. Nach der Niederschlagung des Novemberaufstands waren sie im Vermögen Łukowo zu Gast. Neben der Kirche befindet sich heute eine Gedenkkammer, die an Gebrüder Adam und Franciszek Mickiewicz erinnert.

St. Michael the Archangel Church in Łukowo - the first church was built in Łukowo before 1397. The present one dates back to 1780. The church is wooden, single-nave, covered with a shingled roof with a timbered construction and a shingled foundation. In the western part, above the porch, there is a tower covered with a hipped roof with a bell from the 16th century. The interior of the church is richly equipped with figures and paintings, mainly from the late 18th century. Particularly noteworthy are the paintings of the Mother of God with Child from the 17th century and the "Art of Dying" by Wacław Graff from 1753. In this church, in 1831, Adam Mickiewicz together with his brother Franciszek and Wincenty Polem and Stefan Garczyński participated in the Shepherds Mass. Next to the church there is the Memorial Chamber dedicated to Adam and Franciszek Mickiewicz.