18.

pl-flag de-flag de-flag

Objezierze

Das Dorf Objezierze

Objezierze

Nazwa wioski wywodzi się od Jeziora Nałęczowskiego, które rozciągało się w kierunku północno-zachodnim i miało około 2,5 km długości i niespełna pół kilometra szerokości. Przepływająca przez jezioro rzeka Samica Kierska (lewy dopływ Warty) utworzyła przy swoim ujściu dwie mielizny. Na jednej z nich, ludność z wczesnej epoki żelaza kultury łużyckiej zbudowała gród, którego kształt wyłonił się z wód jeziora, gdy zaczęto je osuszać (w latach 1865-1880).

Architektoniczną perełką miejscowości jest urokliwy zespół pałacowo-parkowy z XVIII wieku. W Pałacu gościli m.in. Julian Ursyn Niemcewicz (1804 r. i 1817 r.), Stefan Garczyński (1831), a 15 grudnia 1831 roku przyjechał do Objezierza Adam Mickiewicz, gdzie spotkał Garczyńskiego. Z rozmów przyjaciół narodził się znany wiersz „Reduta Ordona”. Echa pobytu w Objezierzu znajdziemy w „Panu Tadeuszu”.

Oprócz Mickiewicza w Objezierzu gościli jeszcze: Antoni Edward Odyniec – poeta, tłumacz, Franciszek Wężyk – pisarz i poeta, Wincenty Pol – znany poeta, Narcyza Żmichowska – pisarka, Władysław Syrokomla – poeta, Paweł Edmund Strzelecki – podróżnik, geograf, Józef Ignacy Kraszewski – pisarz i publicysta. Kraszewski upamiętnia swój pobyt w Objezierzu sadząc w parku lipę oraz pisząc wiersz, pt.: „O wiosko polska”.

Der Ortsname leitet sich vom Nałęczowskie-See, an dem das Dorf Objezierze gelegen ist. Der See erstreckt sich von dem namensgebundenen Dorf etwa 2,5 Kilometer in nordwestlicher Richtung und hat eine Breite bis zu 500 Metern. Die Entstehung der Ortschaft geht auf die vorchristlichen Zeiten zurück. Den See durchquerte der Fluss Samica Kierska (linker Nebenfluss der Warthe), an dessen Mündung zwei Untiefen entstanden. Eine der Untiefen wurde schon in der Eisenzeit von Stämmen der Lausitzer Kultur besiedelt. Die Entdeckung der ursprünglichen Siedlung erfolgte zufällig, als der See in den Jahren 1865-1880 entwässert wurde.

Die architektonische Perle der Ortschaft ist ein schöner Hofkomplex aus dem 18 Jh., der von einem gepflegten Landschaftspark umgeben ist. Im Palast waren unter anderen polnischer Gelehrte, Dichter und Staatsmann Julian Ursyn Niemcewicz (1804 und 1817) und Dichter Stefan Garczyński (1831) zu Gast. Am 15. Dezember 1831 kam nach Objezierze größter Nationaldichter Polens Adam Mickiewicz, der sich im Gut Objezierze mit seinem Freund Stefan Garczyński traf. Aus ihren Gesprächen entstand das berühmte Gedicht "Reduta Ordona". Auch in dem Nationalepos "Pan Tadeusz" können Leser Fragmente finden, in denen sich Mickiewicz auf den Aufenthalt in Objezierze bezieht.

Die Dorfbesitzer nahmen nicht nur am politischen Leben teil und setzten sich für soziale Belange ein, sondern unterstützten auch polnische Kultur und Wissenschaft. Im Hof verweilten Dichter und Übersetzer Antoni, Edward Odyniec, Schriftsteller und Dichter Franciszek Wężyk, Dichter Wincenty Pol, Schriftstellerin Narcyza Żmichowska, Dichter Władysław Syrokomla, Entdeckungsfahrer und Geograf Paweł, Edmund Strzelecki, Schriftsteller und Publizist Józef Ignacy Kraszewski. Zur Erinnerung seines Besuches pflanzte Kraszewski in der Parkanlage eine Linde. Das Gedicht "O wiosko Polska", welches eine Verherrlichung des Landlebens ist, wurde von Kraszewski in Objezierze geschrieben.

The name of the village derives from the Nałęczowski Lake, which stretched in the north-western direction and was about 2.5 km long and less than half a kilometre wide. The river Samica Kierska flowing through the lake (the left tributary of the Warta River) formed two shoals at its estuary. On one of them, people from the early Iron Age of the Lusatian culture built an settlement, the shape of which emerged from the lake's waters when people started to drain them (in the years 1865-1880).

The architectural gem of the village is a charming palace and park complex from the 18th century. The palace hosted, Julian Ursyn Niemcewicz (1804 and 1817), Stefan Garczyński (1831), and on 15 December 1831 Adam Mickiewicz came to Objezierze, where he met Garczyński. The famous poem "Reduta Ordona" was created from conversations between friends. Echoes of his stay in the Objezierze can be found in the book "Pan Tadeusz".

In addition to Mickiewicz, the Objezierze was visited by: Antoni Edward Odyniec - poet, translator, Franciszek Wężyk - writer and poet, Wincenty Pol - well-known poet, Narcyza Żmichowska - writer, Władysław Syrokomla - poet, Paweł Edmund Strzelecki - traveller, geographer, Józef Ignacy Kraszewski - writer and publicist. Kraszewski commemorates his stay in the Objezierze by planting a linden tree in the park and writing a poem entitled: "O wiosko polska" ("About a Polish village").