29.

pl-flag de-flag de-flag

Nadleśnictwo Oborniki w Dąbrówce Leśnej

Die Oberförsterei Oborniki

The Oborniki forest inspectorate

Nadleśnictwo Oborniki w Dąbrówce Leśnej zostało utworzone w czasach zaboru pruskiego, w 1893 roku. Dzisiaj, po blisko 130 latach działalności, Nadleśnictwo Oborniki stało się prekursorem w dziedzinie nowoczesnej edukacji leśnej. W siedzibie Nadleśnictwa, w Dąbrowce Leśnej, została zlokalizowana atrakcyjna, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny Izba Edukacyjna Puszcz Noteckiej. W telewizji i na portalach społecznościowych Nadleśnictwo prowadzi nieprzerwanie działania edukacyjne na temat zrównoważonej gospodarki leśnej. Obornickie lasy wchodzą w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego ,,Puszcza Notecka”. Najciekawsze miejsca, szlaki turystyczne i edukacyjne, ścieżki piesze i rowerowe oraz informacje o wydarzeniach znajdują się w stale aktualizowanej, darmowej aplikacji „Puszcza Notecka” – do pobrania z google play na urządzenia multimedialne.

Die Oberförsterei Oborniki wurde 1893 im ehemaligen preußischen Teilungsgebiet gegründet. Seit fast 130 Jahren bewirtschaftet und betreut sie die Wälder, heutzutage ist sie aber auch für ihre Bildungsfunktion bekannt. Im Sitz der Oberförsterei in Dąbrówka Leśna wurde vor Kurzem eine Netzewald-Lehrkammer in der ganz neuen ultramodernen Gestaltung eröffnet. Mithilfe der Multimedia und modernen Technologien werden Wälder mit ihren vielfältigen Funktionen dargestellt. Die aktuellen waldbezogenen Projekte sind auch dank dem regionalen Fernsehen und Gemeinschaftsportelen zugänglich. Die umliegenden Wälder gehören zum Puszcza Notecka-Waldkomplex (Urwald am Fluss Netze).

Dank mobiler Applikation "Puszcza Notecka" (kostenlos bei Google Play) sind alle Informationen über interessante Orte im Naturschutzgebiet, touristische Routen, Lehrpfaden und aktuelle Ereignisse leicht erreichbar.

The Oborniki forest inspectorate was established during the Prussian partition, in 1893. Today, after nearly 130 years of activity, the Oborniki Forest Inspectorate has become a forerunner in the field of modern forest education. In the  office of the Forest Inspectorate, in Dąbrowka Leśna, an attractive, equipped with the most modern multimedia equipment, Notecka Forest Educational Center was located. On public television and on social networking sites, the Forest Inspectorate continuously conducts educational activities on sustainable forest management. Oborniki forests are part of the Promotional Forest Complex "Puszcza Notecka". The most interesting places, tourist and educational trails, hiking and biking trails and information about events can be found in the constantly updated, free application "Puszcza Notecka". -  downloadable from Google Play for multimedia devices.